UBEZPIECZENIA

"Przezorny zawsze ubezpieczony"

Przed każdym wyjazdem za granicę warto pomyśleć o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Działający na terytorium organizatorzy turystyki obowiązkowo zapewniają Państwu pakiet ubezpieczeniowy, jednakże bardzo często kwoty zawarte w polisie ubezpieczeniowej mogą być niewystarczające na pokrycie kosztów leczenia na miejscu wczasów czy wycieczki objazdowej.

Warto zatem zapoznać się z propozycjami dodatkowych ubezpieczeń, które zwiększą Państwa ochronę dzięki podwyższeniu limitu na leczenie i inną dodatkową ochronę (np. bagażu podróżnego), opóźnienia samolotu czy transportu do Polski.

Istotnym rozszerzeniem jest pakiet zawierający leczenie z następstwem chorób przewlekłych tj. nadciśnienie, problemy związane z krążeniem, astma i wiele innych.

 

Biuro Podróży "W Stronę Słońca" w szczególności zwraca uwagę swoim Klientom na możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Dzięki współpracy z firmami ubezpieczeniowymi ERV oraz AIG, nasi Klienci posiadają dużą dowolność w wyborze zakresów ubezpieczeń.

 

Dodatkową ochroną jest możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Czasami po wykupieniu wycieczki mogą spotkać każdego z nas nieprzyjemne sytuacje, które wpłyną na konieczność odstąpienia od zawartej umowy.

Osoby nieposiadające ubezpieczenia od kosztów rezygnacji muszą wówczas liczyć się z koniecznością utracenia pewnych środków finansowych wynikających z warunków uczestnictwa będących integralną częścią każdej umowy.

Wykupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zwiększają Państwo zabezpieczenie nieutracenia nawet jakichkolwiek środków z tytuły odstąpienia z: wycieczki, wczasów, wyjazdu czy przelotu, gdyż w naszej ofercie dostępne jest ubezpieczenie gwarantujące zwrot 80% oraz 100% potrąconej przez organizatora wyjazdu kwoty, pod warunkiem że udokumentowany powód rezygnacji jest wymieniony w warunkach ubezpieczenia.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu przedstawienia najkorzystniejszego dla Państwa pakietu ubezpieczenia.

 

  

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.